Waarom

De overheid heeft in de afgelopen jaren fors bezuinigd op de sociale zekerheid. Het gevolg hiervan is dat veel sociaal maatschappelijke instellingen, zoals buurthuizen en sociaal raadslieden, minder budgetten ter beschikking kregen, en daardoor minder mensen konden helpen. Soms moesten de deuren zelfs worden gesloten. De overheid wil in het kader van de participatiesamenleving dat burgers zelf meer doen en minder steun en hulp zoeken bij maatschappelijke instellingen. Op zich een nobel streven maar niet voor iedereen haalbaar.

DeSociaalraadsman is namelijk van mening dat er altijd een groep mensen overblijft die een steuntje in de rug kan gebruiken. Onze dienstverlening is voornamelijk gericht op de kwetsbare groepen in onze samenleving (lage inkomensgroepen, ouderen, mensen met een beperking). Met name problemen tussen de kwetsbare burger en de overheid hebben onze speciale aandacht.

Wij werken daarom laagdrempelig op locatie in Amsterdam en Almere. Wij zijn bovendien telefonisch en per e-mail prima bereikbaar.