Kosten

Advisering en informatie is geheel kosteloos.

Heeft u een uitkering van de gemeente of van het UWV:

  • Is uw uitkering beëindigd, teruggevorderd, gewijzigd
  • Is uw uitkering met een boete of maatregel verlaagd
  • Is uw aanvraag voor een uitkering afgewezen
  • Is uw aanvraag voor bijzondere bijstand afgewezen

en bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente of van het UWV?

Neem dan contact met ons op. Vaak kunnen wij in bezwaar- en beroepsprocedures de genomen besluiten in uw voordeel terug laten draaien. Dit kost u niets omdat wij op basis van het “ no-cure no pay ” principe werken. Dit betekent eenvoudig dat indien wij de zaak voor u winnen het u geen geld kost, maar u ons wel de zogenaamde proceskostenvergoeding verschuldigd bent. Dit is een vergoeding die de gemeente of het UWV dan aan u moet betalen. Indien wij de zaak verliezen kost het u niets.

Voor onze overige kosten verwijs ik u naar de algemene voorwaarden op onze website.